Het belang van coaching en mentoring

Image

Coachen is een beïnvloedingsproces waarin de coachee zich bewust wordt van het eigen handelen, en leert keuzes te maken en sterker en effectiever te worden. Door coaching leert de coachee zich adequaat aanpassen aan veranderde omstandigheden. Coaching is een manier van begeleiding dat zich richt op de ontwikkeling van een individu.
De coach is iemand die kijkt, vragen stelt en luistert; iemand die geconcentreerd het denken, voelen en handelen van de coachee centraal stelt en onderzoekt. Het is iemand die het eigen scoren voorbij is. Hij stimuleert en activeert de zelfverantwoordelijkheid van de coachee voor de eigen ontwikkeling. Hij helpt doelen helder te krijgen. Hij geeft feedback en reflecteert op een toetsende wijze. De succesvolle coach moet een veelheid aan andere rollen vervullen, zoals teamleider, counselor, luisteraar, begeleider en ‘regisseur’.
Hij/zij onderzoekt beperkende opvattingen en overtuigingen. Hij legt verbanden die het inzicht van de coachee vergroten. Hij bekrachtigt effectief gedrag en initiatief. Hij helpt de coachee keuzes te maken die energie en motivatie geven; het gevoel dat je meester bent over de zaken die daadwerkelijk binnen je beïnvloedingssfeer liggen: zelfsturing en eigenaarschap. en dat alles binnen de grenzen van je mogelijkheden en wensen. Met je coach zoek je naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden die je hebt.

Kenmerken van coaching

De succesvolle coach moet over een aantal vaardigheden beschikken om zijn rol optimaal te kunnen vervullen. Dennis C. Kinlaw stelt in zijn boek “Coaching for Commitment: Managerial Strategies for Obtaining Superior Performance” dat een effectieve coach over de volgende vaardigheden en eigenschappen moet beschikken:

 • Contactuele en communicatieve vaardigheden. Veel van het coach-proces bestaat uit informele gesprekken. De coach moet dus in staat zijn regelmatig goed contact te hebben met zijn of haar ‘leerling’.
  Counseling. Anderen helpen zelf hun problemen op te lossen in plaats van alle oplossingen aan te dragen.
  Mentoring. Volgens Kinlaw is dit het proces van anderen helpen zich open te stellen voor de organisatiecultuur en hun eigen loopbaan proactief te sturen.
  Onderwijzen. Het succes van de coach wordt afgemeten aan de mate waarin hij zijn leerlingen helpt de benodigde kennis en expertise te verwerven.
  Uitdagen en confronteren. Deze vaardigheden zijn belangrijk om niet effectief gedrag te veranderen en te helpen toch successen te behalen

Het coachingmodel

De effectieve coach gebruikt een vier-stappenmethode als de prestaties van een leerling voor verbetering vatbaar zijn, of als doelen niet worden gehaald vanwege achterblijvende prestaties. Dit model ziet er als volgt uit:

 1. Overeenstemming bereiken over het feit dat er een probleem bestaat of dat er verbetering mogelijk is.
 2. Samen een oplossing zoeken.
 3. Follow-up.
 4. Waardering tonen als verbetering optreedt.
Drie soorten coaching

In het bedrijfsleven zien we 3 soorten coaching:
– coaching als geprefereerde management stijl;
– interne coaching waarbij een bijvoorbeeld een collega, een leidinggevende of P&O’er een andere medewerker gedurende een bepaalde periode coacht rondom een omschreven doelstelling
– externe coaching, waarbij een professionele coach van buiten de organisatie de directeur, leidinggevende of medewerkers coacht

Dissel Development kan u in alle gevallen op weg helpen, bij het trainen van coaching als managementstijl, het faciliteren van het interne coachingsproces en optreden als externe coach.

Verschillende coachingstrajecten zijn en worden uitgevoerd, gericht op persoonlijke ontwikkeling, verbetering professionele kwaliteiten en ook re-integratie en outplacement coaching. Daarbij wordt ook de spirituele dimensie aangekaart. Tot uw dienst.

Vereniging Christen Coaches

Sietze Ketelaar is lid en voorzitter van de Vereniging van Christen Coaches. De Vereniging Christen Coaches ondersteunt haar leden om, ieder op de bij hem of haar passende manier, het Christen zijn vorm en inhoud te geven in de coachingspraktijk.

Doelstelling van de Vereniging: De Vereniging Christen Coaches wil een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor coaches die hun christen-zijn op enige manier vorm en inhoud willen geven in hun coach praktijk.  De vereniging faciliteert de onderlinge ontmoeting, de bezinning op het verband tussen christen-zijn en coaching en maakt haar leden duidelijk zichtbaar en vindbaar in de markt.

Over coaching:Als je overweegt om met een coach in zee te gaan, kan het je helpen om vooraf te weten hoe coaching in zijn werk gaat. Zo kun je je voorbereiden en je kunt je een beeld vormen over wat je mag verwachten…en wat niet!

Coaching is een vrij te gebruiken term. Met andere woorden: iedereen mag zich coach noemen en iedere coach mag er zijn eigen invulling aan geven. De meeste coaches zijn het over een aantal zaken wel eens. Hieronder doen we een poging om ze kort in kaart te brengen.Doel van coaching Het gaat bij coaching om jouw ontwikkeling. Heel persoonlijk dus. Jij, als coachee, staat centraal. De coaching moet dus bij jou passen: bij jouw persoonlijke vragen, problemen en wensen. Persoonlij , zakelijk, geestelijk.  Ontwikkeling is een doel, dat jij bereikt. Jij gaat aan de slag. De coach helpt “alleen maar”. Tijdelijk, maar wel met een duurzaam effect.

Samenwerking tussen coachee en coach. Als coachee bepaal je aanvankelijk zelf welke onderwerpen worden besproken. De coach denkt wel mee, doet voorstellen, voelt mee, vraagt door en dergelijke. Zo kom je samen uit bij relevante vragen en doelen. Een goede coach zorgt ervoor dat je op nieuwe ideeën komt, dat je nieuwe moed vat en tot concrete stappen over kunt gaan. Als coachee werk je mee door openhartig en eerlijk te vertellen over wat er in je omgaat en ook door serieus aan de slag te gaan met het zetten van concrete stappen. Het begint vaak met kleine stappen. Experimenten, die later kunnen uitgroeien tot een volledig nieuwe gedragsstijl, een volledig nieuwe werkkring, of een radicale wending in je relatie.