Medewerkers Assessment Suite

Waar is de medewerker assessment suite (MAS voor te gebruiken           

 1. Persoonlijkheidsanalyses op het gebied van:
  1. Gedrag en competenties, wie ben ik?
  2. Waarden en motivatie, wat wil ik?
  3. Drijfveren en overtuigingen, waar sta ik voor?
  4. Gezondheid en ziektebeleving, kan ik het fysiek?
  5. Capaciteiten en intelligentie, kan ik het?
 1. Feedback modules, 360 en 720 graden, hoe zien mij mijn:
  1. Familie en vrienden?
  2. Collega’s?
  3. Leidinggevenden en opdrachtgevers?
  4. Klanten/ouders?
 1. Observatiemodules:
  1. Gesprekspartners in beeld, omgaan met lastige mensen.
  2. Klant in beeld, omgaan met veeleisende ouders/klanten.
  3. Kind in beeld, omgaan met kinderen in een bepaalde leeftijd en vanuit verschillende perspectieven en/of context.

De assessments leveren een goede basis voor gesprek en analyse van gedrag dat nodig is voor een functie of een nieuwe rol .De rapportage geeft een handleiding voor werving of selectie, voor beoordeling of persoonlijke ontwikkeling. En helpt u verder met uw keuze voor een functie of een ontwikkelingstraject.

Waarom INRO?

De voordelen van Competentie Bepaling met INRO
*        Een objectieve vaststelling van persoonlijke competenties;
*        Een heldere en uitgebreide toelichting op het persoonlijk profiel;
*        Een heldere uiteenzetting van de persoonlijke leerstijlen;
*        Een aanzienlijke beperking van de benodigde inzet van het eigen (lijn)management;
*        Een beperkte tijd nodig om de vragen te beantwoorden;
*        De vragen kunnen vanaf elke plek worden ingevuld, vanaf het werk, thuis of elders;
*        De testresultaten worden grafisch weergegeven;
*        De resultaten kunnen door u worden opgeslagen;
*        Het grafisch resultaat kan ook worden afgebeeld samen met dat van andere personen, complete afdelingen of het organisatieprofiel;
*        De profielen worden rekenkundig weergegeven waardoor zij onderling vergelijkbaar zijn;
*        Het systeem is 24 uur per dag benaderbaar via internet;
*        Het programma is uiterst gebruikersvriendelijk;

Cultuur en organisatie diagnose

Cultuurdiagnose.

1. Met behulp van INRO kunt u een quick scan maken van uw organisatie ten aanzien van de medewerkerstevredenheid. Een snelle en betrouwbare analyse ten behoeve van veranderingstrajecten. Bij welk type organisatie wilt u zelf werken,

2. Rol analyses, welke competenties, vaardigheden en waarden zijn voor deze rol van doorslaggevend belang?