Image

Coachen is een beïnvloedingsproces waarin de coachee zich bewust wordt van het eigen handelen, en leert keuzes te maken en sterker en effectiever te worden. Door coaching leert de coachee zich adequaat aanpassen aan veranderde omstandigheden. Coaching is een manier van begeleiding dat zich richt op de ontwikkeling van een individu.
De coach is iemand die kijkt, vragen stelt en luistert; iemand die geconcentreerd het denken, voelen en handelen van de coachee centraal stelt en onderzoekt. Het is iemand die het eigen scoren voorbij is. Hij stimuleert en activeert de zelfverantwoordelijkheid van de coachee voor de eigen ontwikkeling. Hij helpt doelen helder te krijgen. Hij geeft feedback en reflecteert op een toetsende wijze. De succesvolle coach moet een veelheid aan andere rollen vervullen, zoals teamleider, counselor, luisteraar, begeleider en ‘regisseur’.
Hij/zij onderzoekt beperkende opvattingen en overtuigingen. Hij legt verbanden die het inzicht van de coachee vergroten. Hij bekrachtigt effectief gedrag en initiatief. Hij helpt de coachee keuzes te maken die energie en motivatie geven; het gevoel dat je meester bent over de zaken die daadwerkelijk binnen je beïnvloedingssfeer liggen: zelfsturing en eigenaarschap. en dat alles binnen de grenzen van je mogelijkheden en wensen. Met je coach zoek je naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden die je hebt.