Activiteiten

Blended Learning

Een paar begrippen:

  • Live:  waarbij je elkaar de hand kunt schudden
  • Synchroon: waarbij je als groep tegelijk een leertraject aflegd
  • A-synchroon: waarbij je in een leertraject kunt stappen wanneer jij wilt
  • E-learning: individueel leren met behulp van internet, een vorm van afstandsonderwijs waarbij de docent op afstand vorderingen kan volgen.
  • Virtual Classroom: een online klaslokaal
  • Skype: online tool waarmee je één op één kunt coachen