Mensgericht

Steeds weer zijn mensen op zoek naar hun mogelijkheden in relatie tot hun werk, nu of in de toekomst. Waar liggen mijn talenten, hoe zet ik ze in en hoe ontwikkel ik ze. Niet alleen in eigen belang, maar ook in het belang van de organisatie. Dit vertaalt zich in functieprofielen, loopbaanplannen, persoonlijke ontwikkelplannen en veel andere HR-instrumenten. Dissel Development helpt u uw eigen carrière in beeld te brengen, of dat van uw medewerkers:

1.    Persoonlijkheidsanalyses op het gebied van:

a.    Gedrag en competenties, wie ben ik?
b.    Waarden en motivatie, wat wil ik?
c.    Drijfveren en overtuigingen, waar sta ik voor?
d.   Gezondheid en ziektebeleving, kan ik het fysiek?
e.    Capaciteiten en intelligentie, kan ik het?

2.    Feedback modules, 360 en 720 graden, hoe zien mij mijn:

a.    Familie en vrienden?
b.   Collega’s?
c.    Leidinggevenden en opdrachtgevers?
d.   Klanten?

3.   Observatiemodules:

a.   Gesprekspartners in beeld, omgaan met lastige mensen.
b.   Klant in beeld, omgaan met veeleisende klanten.
c.    Kind in beeld, omgaan met kinderen in een bepaalde leeftijd en vanuit verschillende perspectieven en/of context.