Dissel Development

Over Dissel Development

We hebben allemaal een doel.
Ken je dat doel en leef je daarnaar?

Wie is Sietze Ketelaar in Dissel Development?

Begeleiding en ontwikkeling van mensen en organisaties in hun context. Daarbij is het leggen van verbinding essentieel. Relaties aanbrengen en onderhouden is de sleutel van succes of excelleren. Dat geldt voor relaties tussen mensen en organisaties, maar ook de vraag hoe je relatie is met jezelf en de zaken waar je voor staat is belangrijk.

We hebben allemaal een doel, ken je dat doel en leef je daarnaar? En wat met de maatschappelijke context? Op verschillende niveaus is dan ontwikkeling mogelijk. 

In mijn dagelijkse praktijk is dan ook coachen, trainen en begeleiden van mensen en organisaties mijn activiteit.

Ik ben man van 1, vader van 5 en opa van 11 en woon in Veenendaal. Na een 3-jarige theologische opleiding kwam ik verrassenderwijs terecht in de farmaceutische industrie. Ik ben mijn 20 jarige carrière gestart in de sales en ben geeindigd als HRD-manager. Daarna was de tijd voor een eigen praktijk aangebroken, als trainer, coach en adviseur. In 2011 is Vitaedis gestart met een aanbod voor de uitvaartbranche, de leergang voor uitvaartbegeleider is in 2014 overgedragen. In 2011 is ook het idee voor Humanversity gestart, samen met Harry Oude Wolbers, met wie ik al lang samenwerk.

Met Dissel Development richt ik me met innovatieve methoden op de ontwikkeling van medewerkers en organisaties door effectieve Learning & Development trajecten te ontwerpen en uit te voeren. Zowel in advies als in de uitvoering.

Ik ben lid van Develhub, de vereniging van HRD professionals. Het Develhub-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van Develhub volledig bindende kracht. De code vind je hier: beroepscode

Daarnaast ben ik lid van NOBCO en van VCC, beroepsorganisaties voor coaches.

Sietze Ketelaar

Dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris:
1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op,
2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening,
3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),
5. stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
6. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid

Vanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris:

7. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd,
8. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied,
9. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
10. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris:

11. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
12. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden,
13. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent Develhub een Raad van Toezicht en een College van Beroep. 

Dissel Development werkt vanuit een heldere identiteit gebaseerd op de 10 woorden:

Wij…

1 ondernemen in afhankelijkheid,
2 houden de communicatie open en levend,
3 maken geen misbruik van macht,
4 zorgen voor rust, regelmaat en reflectie,
5 tonen respect voor ouderen, en leren van hun wijsheid,
6 zijn creatief en open voor nieuwe ideeën,
7 blijven trouw aan beloften,
8 maken een eerlijke verdeling,
9 baseren onze mening op feiten,
10 gunnen de ander zijn succes en bezit.

(Bron: CBMC Nederland)

Wat betekent dat voor je in de praktijk?

Wij houden altijd rekening met je identiteit.
Wij zullen geen mensen ‘afhankelijk’ maken van de trainer of consultant.
Wij confronteren met geduld en richten ons op het welzijn én leerproces van de ander.
Wij zoeken onze programma’s en methoden met zorg uit.

Chat openen
Hallo 👋
Waarmee mag ik je helpen?