Situatie Een groot bedrijf met een sterke positie kwam met de vraag waarom een accountmanager intern niet goed functioneerde. Buiten ging het goed, omzet op orde, maar intern maakte hij geen vrienden.

Vraag  Zijn er aangrijpingspunten te vinden die het interne functioneren kunnen verbeteren, anders zien we het somber in voor zijn toekomstig functioneren.

Actie: Op basis van een aantal klantbezoeken en een persoonlijk assessment met behulp van INRO is een analyse van de situatie in het bijzonder op gedragskenmerken gemaakt. Gebrek aan assertiviteit en de neiging om sterk zelf te sturen bleek een belangrijke factor te zijn in het disfunctioneren. Bespreking hiervan met de accountmanager en de district manager leidde tot een aantal handvatten om dit gedrag te verbeteren. Het ging niet om training van vaardigheden, maar om inzicht in eigen gedrag.

Resultaat: Aanwijzingen voor verbetering van het gedrag zijn gegeven en afspraken over toekomstig functioneren zijn gemaakt tot tevredenheid van zowel de accountmanager als zijn leidinggevende.

Account manager

Wat is uw praktijk?

Uw praktijk staat hier mogelijk niet bij, uw vragen kunnen anders zijn. Dissel Development is sterk individuele benadering en team trajecten van salesteams. Van het richten van een Management Team tot het leren verkopen van jonge verkopers.

Wat is uw vraag die wij kunnen beantwoorden?