De service engineer

Situatie:  Een service organisatie van een grote organisatie in de copiermarkt kwam tot de conclusie dat op de service-medewerkers steeds meer de druk komt te liggen om met klanten te communiceren en de relatie te onderhouden en zelfs conflicten op te lossen. Klantgericht handelen is niet vanzelfsprekend voor veel medewerkers. Daarnaast was er de wens of de service engineer meer ‘verkoop’ kon binnenbrengen.

Vraag Dissel Development werd gevraagd een training klantgerichtheid te ontwerpen voor de service engineers.

Actie:  Na interviews en meereizen met een aantal service engineers en hun managers was het duidelijk dat het ontbrak aan elementaire communicatie vaardigheden én het bewustzijn van het belang van klantgericht handelen.

Resultaat:
1
. In een aantal trainingen van drie dagdelen zijn vrijwel alle service engineers getraind in elementaire communicatie skills, en zijn ze zich meer bewust geworden van de noodzaak om echt met de klant te praten.
2. in overleg met de organisatie is een profiel in INRO aangemaakt waarmee de klantgerichtheid van de service engineer kan worden gemeten en verder worden ontwikkeld.

Wat is uw praktijk?

Veel voorbeelden vanuit de praktijk zijn te benoemen, in individuele benadering en team trajecten. Van het richten van een Management Team tot het leren verkopen van jonge verkopers.

Wat is uw vraag die wij kunnen beantwoorden?

  • Vragen? mail!

    Mail Dissel Development voor antwoorden op uw vragen.