Trainingen

Training voor professionals zijn  specifieke activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de prestatieverwachting die de deelnemers of het management koppelt aan deelname aan de training.

Training is een middel, geen doel op zich. Het doel is namelijk de prestatie. Mensen die een opleiding volgen, moeten daarna hun werk zodanig kunnen verrichten dat zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Is dat niet het geval, dan is training en opleiding zinloos. Daarom zijn deze trainingsactiviteiten zodanig van opzet dat de deelnemers het geleerde direct kunnen toepassen op de werkplek.

Om dit te bereiken zal Dissel Development zoveel mogelijk werken met trainingen op basis van persoonlijke assessment, u wilt toch uw doel bereiken!