Doelgericht ontwikkelen vraagt om inzet van al uw talenten

Het Dissel opleidingsprogramma is ontwikkeld vanuit kennis van de markt en het gegeven dat u als ondernemer in de snel veranderende economie behoefte heeft aan praktisch toepasbare instrumenten om uw investeringen in mensen te beheersen en optimaliseren. Een andere aanpak van opleiden. Doelgericht en resultaatgericht, excellent werken.

Het gaat bij het Dissel opleidingsprogramma om de optimale match voor het beste resultaat:

  1. optimaal functioneren
  2. optimaal opleiden
  3. optimaal investeren
  4. optimaal inzicht

Onze trainingen en begeleiding heeft als doel dat mensen hun talenten ontwikkelen, waardoor mensen een goede rol in onze samenleving kunnen vervullen en dat bedrijven en instellingen hierdoor goede medewerkers aangeleverd krijgen.
Vraag aan een gemiddelde docent wie zijn beste leerlingen zijn en waarom. Dan zal het antwoord meestal een beschrijving zijn van gedrag. Gedrag bepaalt de effectiviteit waarmee de overdracht van kennis en vaardigheden leidt tot resultaat in de werkomgeving.
Effectief leren gaat daarom over het ontwikkelen van de match tussen getoond gedrag en het (vanuit de taken en competentieprofielen) gevraagde gedrag. De programma’s van Dissel Development zijn daarom ook assessment-based, op basis van intelligente gedragsprofielen stellen we uw trainingsprogramma samen.