Doelgericht

Als ondernemer en bedrijf hebt u een doel met uw organisatie. U wilt uw doel bereiken en zet daarvoor uw middelen in. Niet alleen uw kapitaal, maar ook gebouwen en instrumenten, en uiteraard uw medewerkers. Doelgericht handelen, scherp aan de wind zeilen, inzet van al het mogelijke, het zijn de eisen die vandaag van de ondernemer wordt verwacht.  Maar hoe maak je de analyses? Welke instrumenten gebruik je?

Voor het richten van het kompas kan Dissel Development u helpen om de context in kaart te brengen:

1.    Bedrijfsanalyses in het kader van:

a. Algemene bedrijfsvoering, waar zitten sterke en zwakke plekken
b. Inkoopbeleid en strategie, hoe goed functioneert mijn afdeling inkoop?
c. Team efficiency, wat kan er beter in dit team en hoe maken we optimaal gebruik van de aanwezige talenten.
d. Strategische inzet HR(M), de afdeling P&O als salarisadministratie plus of strategische partner?
e. Personeelsschouw, waar zit verborgen talent en waar benut de organisatie haar human capital niet optimaal?

2. Rol analyses, welke competenties, vaardigheden en waarden zijn voor deze rol van doorslaggevend belang?

3.    Imago analyses, hoe komt mijn bedrijf of organisatie over?

4.    Website analyses, wie spreek ik met de website het meest aan?

5.   Tekst analyses, welke uitstraling hebben mijn bedrijfsuitingen?

6.   Doelgroep analyse, wie is mijn klant en hoe bereik ik die het best?

Hiermee helpen we u om uw doel scherp te krijgen en te weten waar u naar toe gaat!